تابلو، پوستر، بنر ...
چهره و صدای انقلاب مردم ایران باشیم.

 Signs - Posters - Banners.....
"Be the face and voice  of the Iranian Revolution."

info@wlf2022.ca         Yaser 416-854-4342            

                              

  | Home page  صفحه اصلی  |    پوستر Posters     تومار Petition  |  IRGC رژیم |


 

Stop IRGC - The coalition of lawyers, investigators, experts, legal assistance and volunteers
from United States, Europe, Iran and Canada


Canadian, American, Iranian lawyers team up to identify IRGC members in Canada

By Negar Mojtahedi Global News Posted December 2, 2022 8:39 pm Updated December 2, 2022 9:26 pm


 

 

 

 

 

Last Edited 10/11/2022 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@wlf2022